Seniorita KS 2019-2020

19.09.2018

Výplata dané odměny platí při dosažení určitého počtu let ve firmě. Například pokud jste ve firmě 4 roky, dostanete při dovršení 5 let 10 000Kč. Pokud jste ve firmě 11 let musíte čekat další 4 roky na odměnu 20 000Kč. Celkový počet let ve firmě je počítán dle dély Vaší pracovní smlouvy (AL+Bosch včetně).