Výsledky předběžné dohody s FCA ze dne 18.7.2018

24.07.2018

Výsledky oboustranné dohody se zástupci FCA - NEJEDNÁ SE O PODPIS KS!!!

- Na jednání byly diskutovány především 2 momentálně nejpalčivější body ( plošné navýšení, seniorita)

- pokud nedojde k podpisu dohody, postupujeme dále dle platného scénáře

- kolektivní smlouva musí být podepsána na 2 roky tj. 2019-2020

- plošné přidání v roce 2019 +9%

- plošné přidání v roce 2020 +9%

- jednání o senioritě schváleno: návrh předán v KS 2019 (dále k diskusi)

- bude vyplacen WCM při podpisu nové kolektivní smlouvy ve výši 100% a do budoucna bude dále zrušen

- začátek jednání o nové KS: srpen 2018 po ukončení dovolených zástupců MM

- jednání ze strany MM bude vedeno pověřenou osobou - Orazio Privitera

- uvolněná funkce předsedy se zmíněným začátkem jednání

- výše zmíněné fakta platí po odvolání stávkové pohotovosti

- dohoda popisující výše zmíněné, musí být podepsána oběma stranami jako akt důvěry