• Příspěvky formou poukázek 2x500,- za jeden kalendářní rok (navýšeno na 500 + 1000,-)
  • Dar při dosažení životního jubilea 5000,- (členství 18měsíců +)
  • Příspěvek na narození vlastního dítěte nebo (úmrtí) v rodině 3000,-
  • Exkurze až 5x ročně do závodů/firem v ČR 
  • Společenský večer včetně hudby, občerstvení a zábavy 
  • Podpora při řešení pracovních problémů (kontaktujte předsedu ZO)
  • Výhody vyplývající z členství v ZO (stabilní základna členů)
  • Volné vstupy do bazénů na Vysočině
  • Mikulášská besídka pro děti členů ZO
  • Příspěvek na vstupenku (Vysočina Fest 2019)
  • další...