- Příspěvky formou poukázek 2x500,- za jeden kalendářní rok

- Dar při dosažení životního jubilea 5000,-

- Příspěvek na narození vlastního dítěte nebo (úmrtí) v rodině 3000,-

- Exkurze až 5x ročně do závodů/firem v ČR 

- Společenský večer včetně hudby, občerstvení,...v režii ZO 

- Podpora při řešení pracovních problémů (kontaktujte předsedu ZO)

- Výhody vyplývající z členství v ZO (stabilní základna členů)

+ chystáme další podporu