SPOLEČNÁ VIZE 2020

STOVKY ČLENŮ

MŮŽETE SE NA NÁS OBRÁTIT

.

100% GARANCE

MAXIMÁLNÍ OCHRANA ČLENŮ

BENEFITY

VYJEDNÁVÁME SOCIÁLNÍ VÝHODY

SPOLUVYTVÁŘÍME PRAVIDLA

Základem všeho je vaše pracovní jistota a mzda. Jsou to právě Odbory KOVO ALCZ, které každý rok uzavírají se zaměstnavatelem KOLEKTIVNÍ SMLOUVU. Účelem a obsahem této smlouvy je určení individuálních a právních vztahů mezi zaměstnavatelem a Odbory KOVO ALCZ zastupujícími zaměstnance.