10.10.2019 Konference 2019 dne 23.11.2019 od 18:00h se uskuteční výroční schůze naší základny v DKO Jihlava (taneční sál).  Jsou pozváni jako hosté :                                                                          pracovníci RP OS KOVO Jihlava vedoucí Muzikář Lubomír BC,PgDip, Chvátalová Blanka, Čermák Jiří, Hřebíková Hana Ing. a Sejkora Ladislav Mgr.,                                                                                              dále je pozván  předseda OS KOVO Jaroslav Souček a předseda ZO OS KOVO Motorpal Jihlava  a zástupce pro kraj Vysočina Ladislav Dinnebier                                                                                                                                                         Po skončení výroční schůze je připraven večerní program od 20:00h do 01:00h 24.11.2019.

Tešíme se na hojnou účast Našich členů.23.9.2019  pronájem Aquparku Laguna Třebíč od 6.10.2019 , vždy jednu neděli v měsíci (bliší info ná nástěnkách) máme pro naše členy a jejich rodiny pronajaté na dvě hodiny celé aquacentrum Laguna v Třebíči a to i s wellness. Na Vaší návštěvu se těší vedení ZO a personál z Laguny.

20.9.2019  Konec levné práce 2019 17.9.2019 se po páté konal mítik Konec levné práce. I naše základna měla své zastoupení ve složení : Fous Petr, Dáňa Jan a Krejčí Aleš. (viz foto)


6.9.2019 akce vedení ALCZ na mírný pokles odvolávek od našich zákazníků na měsíc září

 Nařízená dovolená

zaměstnavatel má právo nařidit zaměstnanci dovolenou a to za podmínek uvedených v zákoníku práce (info14dní dopředu a s podpisem)                                                                                                                    zaměstnavatel musí projednat s odbory návrh na zkrácení termínu nařízení dovolené                       pokud má zaměstnavatel souhlas od odborů, musí předložený návrh nechat podepsat                            zaměstnance                                                                                                                                              pokud zaměstnanec nesouhlasí ze zkracením, platí dle zákoníku práce (14dni)

Změna směnnosti                                                                                                                                              zaměstnavatel má právo změnit směnnost a to za podmínek uvedených v zákoníku práce                  (info14dní dopředu s rozpisem směn a podpisem)                                                                                      zaměstnavatel musí projednat s odbory návrh na zkrácení  termínu směnnosti                                            pokud má zaměstnavatel souhlas od odborů, musí návrh nechat podepsat zaměstnance                         pokud zaměstnanec  nesouhlasí ze zkrácením, platí dle zákoníku práce (14dní)                                                                                                                                                                                                                      Mínusové hodiny                                                                                                                                                  s odbory dohodnuté konto mínusových hodin a to na max. 37,5 (5dní)                                               pokud se na konci roku dostane zaměstnanec do mínusu je mu dáno náhradní volno (bez dopadu na mzdu) a má dva/tři měsíce na nadělání těchto hodin                                                                                (pokud nadělává o víkendech je pák nárok na příplatek za sobotu nebo neděli)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   


3.9.2019 průzkum na kapacitu Mikulášské nadílky                                                                                   3.12.2019 v DKOJihlava (taneční sál) proběhne Mikulášská nadílka pro děti a vnoučata naši členů. Proto žádáme zajemce o tu to akci, o vyplnění prezenční listiny. Pro členy pracující na Pávově je na recepci (u oddělení PER) a pro členy pracujíci na Stříteži je u mistopředsedy Dáni (na stole). Maximální počet dětí na jednoho člena jsou dvě (kapacita sálu).

Dále bude 23.11.2019 také v DKO Jihlava výroční schůze s večírkem. (podrobnosti budou v čas předány na naší členskou základnu).


19.8.2019  nové tarifní třídy                                                                                                                              S platností od 1.7.2019 je rozšíření tarifní třídy 10(mistr výroby) o mzdové stupně F, G a H :                       F - 31900Kč, G - 33900Kč a H - 35900Kč. Dále je o jeden mzdový stupeň rozšířena tarifní třída 17(supervizor údržby/nástrojárny), F - 37000Kč.                                                                                          Nově vytvořena tarifní třída 18(supervizor výroby)  :                                                                                       A - 28000Kč                                                                                                                                                       B - 30000Kč                                                                                                                                                     C - 32000Kč                                                                                                                                                     D - 34000Kč                                                                                                                                                      E - 36000Kč                                                                                                                                                     F - 38000Kč                                                                                                                                                     G - 40000Kč                                                                                                                                                     H -  42000Kč                                                                                                                                                    S platností od 1.9.2019 je rozšíření tarifní třídy 8(seřizovač) o mzdové stupně F, G a H :                              F - 29800Kč,  G - 31400Kč a H - 33000Kč.

v těchto třídách se bude provádět posun směrem nahoru, tak aby vznikl prostor pro nové pracovníky z řad operátorů (využítí vlastních zdrojů z výroby)

4.7.2019 jednání sPER/ALCZ Jihlava                                                                                                               1) stížnost pracovníků z předvýroby na nezájem agenturních pracovníků na vyrábění kvalitních výrobků = HRM požadavek o konkrétní fakta, data (jména, směny a pracoviště) aby mohlo být řešeno konkrétně

2) odbory žádají o výhled business plánu na S2 2019 + projekty na následující dva roky + vývoj HC

3) odbory žádají o místo na Pávově pro svého zástupce, místo ve vile nevyhovuje pro zajištění denního kontaktu se zaměstnanci - odboráři

4) opakovaná žádost o řešení nedostatečné kapacitě šaten - vybrané pozice mají mít dvě šatní skříňky a nemají, nevyhovující stav je i na Stříteži hala F

5) dotaz : zda bude letní bonus vyplacen také pracovníkům ve skladu pod vedením paní Mihulkové

6) dotaz : zda víkendové odměny ve výši 500Kč se vztahují také na letušky

7) připomínka odborů, že nastavené motivační odměny pro červenec nepodporují ,, sociální smír '' , zvýhodňují pracovníky, kteří dle řádneho rozvrhu směn pracují svou běžnou směnu o víkendu  nad rámec pracovníků, kteří své řádné směny vykonávají v rámci pracovního týdne, mohou vést k demotivaci lidí pracovat ,, na víc''

8) požadavek odborů na úpravu podmínek výplaty 13.mzdy - nekrátit v případě, že byl pracovník uznán práce neschopným z důvodu pracovního úrazu (uznán ve 100%)

9) žádost odborů o zvážení úpravy letního oděvu - navrhují variantu krátkých kalhot

10) žádost odborů o vybudování venkovního zastřešeného prostoru = odpočívarny pro zaměstnance, nekuřácký prostor

11) návrh odborů na proškolení vedoucích pracovníků na povinnosti vedoucích, znalost zákoníku práce, souvisí s velkým počtem nově jmenovaných vedoucích, odbory nabízí využití ke školení právníka z RP OS KOVO Jihlava

21.6.2019 stupenky na  koupaliště - léto 2019                                                                                                Pro členy máme připraveny celodenní vstupenky (jeden člen = dvě vstupenky) do  :     Polanka / Laguna Třebíč, Moravské Budějovice, Žabák Humpolec a Vodní Ráj Jihlava.                                                                                                                                                                                                      Proplacení celodenního vstupného pro členy (jeden člen = dvě účtenky s číslem Vašeho účtu) do :    Luka n/J., Dačice, Na paloukách Velké Meziříčí, Žďár n/S., Malvíny Třešť a Havlíčkův Brod.               Zájemci o vstupenka a doručení účtenek se mohou telefonicky domlouvát s předsedou ZO  Petrem Fousem (724 651 718)

12.6.2019 jednání s PER/ALCZ Jihlava                                                                                                        Představení a odsouhlasení systému certifikace operátorů pro individuální navyšování tarifů. Termíny pro žádosti navyšování tarifů - 7/2019 a 10/2019, a od 2020 čtyřikrát ročně (operátor max. jedenkrát za kalendářní rok)                                                                                                                                      Seznámení s úpravou příspěvku na dopravu platný od 1.7.2019 - rozděleno na dvě místa působnosti zaměstnance (Pávov a Střítež). Měsíčně 1000kč pro zaměstnance dojíždějícího  25-35km a 1500kč pro zaměstnnce dojíždějícího 35,5km a více.                                                                                                      Představení sezonínho bonusu - cílová skupina OPERÁTOR VÝROBY, NAVAŽEČ - platí pro červenec a srpen 2019.                                                                                                                                                         Návrh odborů na úpravu podmínek výplaty 13.mzdy - nekrátit o pracovní úraz uznaný na 100%. Bude projednáno s vedením firmy.

10.6.2019 jednání s vedením ALCZ Jihlava                                                                                             Vedení představilo systém pro stabilizaci závodu Jihlava (podrobné informace na našich nástěnkách a přes vedoucí výrobních skupin). Odbory poukazují na potřebu zapojit do těchto aktivit i externí firmy, které u ALCZ Jihlava působí (dodávají pracovná sílu). Vedení zároveň dodalo, že práce je dost, žádné velké utlumení výroby se nechystá (staré projekty nahrazují nové)

4.6.2019 prodej vstupenek na letošní Vysočina fest pokračuje do 21.6.2019 , případní zájemci ať kontaktují předsedu ZO na tel: 724 651 718.                                                                                               Výhodnou nabídku pro odboráře (750kč) využilo 196 členů , to znamená, že odborová organizace přispěla 39 200kč.

16.5.2019 odsouhlasené logo ZO 

(v sekci DOKUMENTY)

14.5.2019 podepsání smlouvy na pronájem Aquaparku Laguna Třebíč                                                    devět měsíců (říjen 2019 - červen 2020) jednu neděli na dvě hodiny (8:45 - 10:45) pronájem celého Aquaparku (wellnes ,plavecké dráhy, tobogán) pro členy ZO OS KOVO ALCZ Jihlava a jejich rodiny.

uvolnění financí na nákup vstupenek do letních koupališť pro člena ZO OS KOVO ALCZ Jihlava a jejich rodiny : Polanka Třebíč/Laquna, Luka nad Jihlavou, Moravské Budějovice, Dačice, Malvíny Třešť, Žabák Humpolec, Žďár nad Sázavou, Na paloukách Velké Meziříčí a Vodní Ráj Jihlava.

 2.5.2019 setkání s vedením ALCZ

dotazy :                                                                                                                                                          Jaký je stav stavebních úprav na šatnách ?                                                                                           Chystá se propouštění v ALCZ ?                                                                                                        Redukce agentůrních firem ?

odpovědi :                                                                                                                                                       Stavební práce na posunu příčky mezi ženskými a pánskými šatnami , bude do konce května 2019 hotové . Jde o vytvoření kapacity pro zaměstnance , kteří ze zákona mají nárok na dvě šatní skříňky (údržba, nástrojárna , atd.)                                                                                                                     Propouštění v ALCZ se nechystá , naopak , stále chybí do plného počtu (výroba) , přes sedmdesát lidí. Z důvodu nenaplněné kapacity , je redukce sedmy agentůr nemožné (zatím).

23.4.2019 Vstupenky na Vysočina Fest 2019 

Obrátila se na nás pořadatelská firma YASHICA s dotazem, zda bychom pro své členy, ale i pro ostatní zaměstnance distribuci vstupenek nepodpořili. Po jednání 12.4.2019 a odsouhlasení na VZO jsme se dohodli, na zvýhodněném vstupném pro naše záměstnance a to z aktuální ceny 1450Kč na 950Kč .     Pro členy ZO OS KOVO ALCZ Jihlava budeme přispívat 200Kč. Konečná cena pro členy ZO je tedy 750Kč. 

Modelový příklad: Jsem členem ZO a plánuji zakoupit 2 vstupenky. Za první zaplatím 750Kč a za druhou 950Kč. Objednání vstupenek bude skrze jmenný seznam. Termíny a místa budou zveřejněny do 3.5.2019.    Jedna osoba si bude moci objednat pouze dvě vstupenky

16.4.2019  Hledá se nový člen do širšího vedení ZO                                                                       

Na základě skutečností , že nás opouští kolegine Němcová D. se musí uskutečnit dovolby do Dozorčí a Revizní komise. Pokud máte zájem sami aktivně pracovat v zájmu všech v ZO OS KOVO nebo chcete navrhnout kolegu , obracejte se s návrhem na kohokoliv z vedení ZO OS KOVO ALCZ do 24.4.2019. Samotná dovolba proběhne od 9 - 17.5.2019.  

12.4.2019  Termínu vyplácení mzdy                                                                                               

Tento týden bylo zdržení způsobeno technickým problémem, nicméně v mzdovém předpisu stojí -    výplatní termín je 15. kalendářní den v mesíci. Připadne-li termín výplaty na sobotu, neděli nebo svátek, je výplatním termínem pracovní den nejblíže následující.

5.4.2019     4.4.2019 jednání VZO OS KOVO ALCZ

1) Vstup ZO OS KOVO ALCZ Jihlava do odvětvové sekce pracovníků automobilového průmyslu OS KOVO (TPCA Kolín ,Iveco Vysoké Mýto ,Bosch Jihlava ,Motorpal Jihlava ,Hella Mohelnice a další).

2) Návrh na pořízení permanentek na letní sezonu koupališť i v ostatních městech kraje Vysočina.

5.4.2019       4.4.2019 jednání s PER/ALCZ

1) Stav skříněk na pánských šatnách na předvýrobě MFO5 .

Z důvodu stavebních prací na oddělení vývoje ,se část pánské šatny musí přesunout na výrobu APU (nad LIKA) , ale zde není kapacita pro pracovníky na údržbě / nástrojárně (nárok na dvě šatnové skříňky - dle Zákona č.2626/2006Sb. dále jen ZP).

HR p.Fořtová : ,, Do jednoho měsíce proběhne stavební úprava i na těchto šatnách nad LIKA pro zvýšení kapacity pánských šaten''

                   a) posun sádrokartonové příčky mezi dámskými a pánskými šatnami

                   b) revize obsazenosti skříněk - už probíhá (dle ZP)

2) Od 1/2-2019 by měl být opět spuštěn upravený systém pro návrhy individuálního růstu mezd u jednotlivců zařazených v platových tarifech.

3) Vysočina Fest 2019 -ALCZ nebude distribuovat vstupenky.

1.4.2019  28.3.2019 proběhla návštěva u kolegů v Ivecu Vysoké Mýto (foto v sekci DOKUMETY)

11.3.2019 poděkování za příspěvek na konto živelných pohrom 2019

ZO OS KOVO ALCZ přispělo  i v roce 2019 na konto  živelných pohrom Odborovému svazu KOVO a to částkou 7040Kč (original v sekci DOKUMENTY).

11.03.2019 Další termíny pro vyzvednutí poukazů:

11.3.2019 od 13:00 do 15:00 - recepce Pávov (u personálního oddělení)

13.3.2019 od 13:00 do 15:00 - hlavní vchod na hale F

14.3.2019 od 13:30 do 15:00 - recepce Pávov (u personálního oddělení)

pokud se Vám termín nehodí , kontaktujte širší vedení pro individuální vyzvednutí :

a) Němcová Draha ,Schenk Viktor , Hort Michal , Filip Martin , Plachý Jan

b) Dáňa Jan , Tošer Pavel , Klein David , Krejčí  Aleš , Fous Petr

Pro členy ZO , co jsou na mateřské dovolené nebo dlouhodobě nemocní , budeme poukázky rozesílat poštou , po telefonické dohodě.

04.03.2019 Termíny pro vyzvednutí poukazů:

 • 5.3.2019 od 13:00 do 15:00 - recepce Pávov (u personálního oddělení)

 • 6.3.2019 od 13:00 do 15:00 - hlavní vchod na hale F

 • 7.3.2019 od 13:30 do 15:00 - recepce Pávov (u personálního oddělení)

 • 8.3.2019 od 13:00 do 15:00 - hlavní vchod na hale F

 • další termíny budou v cw11 (11-15.3.2019) upřesněny

28.02.2019 Během následucjích 2 týdnů dojde k distribuci poukázek. O přesném datu výdeje budete informování. Kde lze poukázky uplatntit? Příklady uplatnění: Albert, Billa, Tesco, Datart, JYSK, C&A, lékárny Dr.Max a další.

22.02.2019 Každý člen obdrží již za krátkou dobu příspěvek 500Kč ve formě poukázky, kterou lze využít prakticky na cokoliv. Tento příspěvěk obdržíte 2x ročně.

17.01.2019 Je na Vás vyvíjen nátlak nebo potřebujete poradit/podpořit v řešení pracovní situace? Nebojte se kontaktovat předsedu ZO!!! PRAVDA JE POUZE A JEN JEDNA.

17.01.2019 Tento rok se můžete těšit na 2 speciální dárkové poukazy v nemalé hodnotě. Kam to bude? Nechte se překvapit!!! Již brzy se dozvíte více.

07.12.2018 Těšíme se na Vás již zítra od 18:00 v DKO. kontrola účastníků proběhne od cca 17:30.

28.11.2018 Každý účastník společenského večera má k dispozici zdarma veškeré nealkoholické nápoje a občerstvení. Dále každý obdrží 6 poukázek v hodnotě 35Kč na alkoholické nápoje (pivo/lihoviny). Cena 10° piva je 35Kč tj. vystačí 1 poukázka. Cena Becherovky Original 0,04l je například 40 Kč tj. je nutný doplatek 5 Kč. Hodnotu poukázek lze sčítat bez omezení. Věříme, že tento systém bude pro všechny přehledný a byl nám doporučen společností zajišťující cattering.

28.11.2018 Vstup na schůzi a následný společenský večer je podmíněn předložením kartičky člena OS KOVO nebo AL zaměstnaneckou kartou s následnou kontrolou v seznamech (kontrola strhávání členského příspěvku ze mzdy).

27.11.2018 Kolektivní smlouva 2019 je k dispozici k nahlédnutí v sekci DOKUMENTY.

30.10.2018 Prosíme o vyjádření k účasti na schůzi a následném večírku do 15.11.2018. Přihlásit se lze u jakéhokoliv člena výboru ZO OS KOVO ALCZ. Těšíme se na Vás. 

19.10.2018 Potvrďte nám účast na schůzi a večírku ZDE. Potřebujeme znát Váš názor především pro zajištění cateringu. Děkujeme.

18.10.2018 Zapiště si do kalendáře termín 8.12.2018, kdy proběhne v DKO od 18:00 naše společná schůze, kterou spojíme s večerní zábavou. K tanci a poslechu bude hrát kapela, pivo/víno/limo/občerstvení v režii ZO OS KOVO a také se můžete těšit na velmi hodnotnou tombolu! Bližší info obdržíte v následujících dnech skrze sms/web/nástěnky. Zasloužíte si velký dík!
10.10.2018 Dnes byla podepsána nová kolektivní smlouva. V nejbližších dnech dojde k jejímu zvěřejnění.

19.9.2018 Dne 18.9.2018 proběhla schůzka se zástupci FCA/MM/managementem firmy a námi. Výsledky jednání jsou k dispozicí níže:

 • Nová kolektivní smlouva s platností 2 roky

 • Plošné navýšení mzdy v roce 2019 o +9%

 • Plošné navýšení mzdy v roce 2020 o +9%

 • Vyplacení podpisového bonusu ve výši 100% WCM bonusu 2017

 • Termín výplaty listopad 2018 (říjnová výplata)

 • WCM bonus nadále zrušen

 • Mzdový předpis je součástí nové kolektivní smlouvy

 • Stávající výhody zůstávají

 • ZO OS KOVO ALCZ má uvolněnou funkci předsedy

 • Seniorita schválena viz. tabulka ZDE

 • Bude odvolána stávková pohotovost

6.9.2018 Další schůzka mezi ZO OS KOVO ALCZ, managementem ALCZ a Magnetti Marelli je plánován na úterý 18.9.2018 zde v Jihlavě. Prioritou je uzavření sporů týkajících se nové kolektivní smlouvy. Tentýž den budete o výsledku informování prostřednictvím webu/SMS/nástěnek. Progres týkající se vyjádření MPSV k podanému rozkladu byl prakticky nulový. Vyjádření bychom však měli obdržet v nejbližších dnech což je pozitivní zpráva. Rychlost vyjádření MPSV není nijak závratná a bohužel celý proces značně zdržuje. Opět budeme velice rádi pokud si nejen členové ZO OS KOVO přečtou co se ve společnosti děje či spíše neděje.

16.8.2018 Proč nebyla dohoda  s MM prozatím podepsána? Kámen úrazů je, jak se zdá mzdový předpis. Od počátku trváme a trvat budeme na požadavku jeho součásti nové kolektivní smlouvy. Proč? Každou změnu tohoto předpisu s námi bude muset vedení projednat. 

16.08.2018  Zeptejte se vedení na cokoliv ZDE. Proč se nyní "nic" neděje? Jednání s MM prozatím stojí, jelikož zástupci MM jsou na řádných dovolených. Pokračování jednání plánováno na konci srpna. Jak probíhá situace s rozkladem? MPSV potažmo rozkladová komise musí sdělit svůj závěr v nejbližších dnech, tudíž čekáme na dopis s vyjádřením. Berte na vědomí, že tato situace nijak nemění nic na našem stanovisku k situaci. Nová KS musí být podepsána a její platnost bude od 1.1.2019!!! Podpisový bonus nebo jakýkoliv další je svázán s datem jejího podpisu, tudíž prázdninové prodlevy nijak nesvazují náš společný cíl. PS: Díky, že i nečlenové ZO OS KOVO ALCZ čtou s chutí tyto informace :) 

07.08.2018 Pokud hledáte práci v našem regionu, jistě si můžete všimnout několika agenturních nabídek na práci pro AL, kde nově firma nabízí ubytování ZDARMA nebo příspěvek na bydlení. Zajímavé jsou také některé slogany "Přidejte se do úspěšného týmu operátorů výroby ve firmě, které na Vás opravdu záleží". Pokud to je pravda máte vyhráno, bohužel se to netýká stávajících zaměstnanců. Tento fakt je poměrně úsměvný a vypovídá o dané situaci mnoho.

07.08.2018  Po několika úpravách zápisu z jednání jsme nedospěli k podpisu. Proč nedošlo k podpisu? FCA potažmo MM neakceptuje v zápisu především holý fakt na kterém trváme od samotného začátku a tím je, aby mzdový předpis byl součástí nové kolektivní smlouvy. Na tomto faktu tato dohoda zřejmě padá a je více než evidentní, že záměr vedení je zabránit tomuto požadavku z naší strany. Postupujeme tedy dle starého scénáře!!!

24.07.2018  Dne 18.7.2018 jsme v rámci našeho jednání se zástupci FCA dospěli k dohodě, kterou jsme předběžně po interní diskusi akceptovali a čekáme na podpis této dohody ze strany FCA. Tento dokument by měl být projevem ochoty dostát sjednaným závazkům. Co je obsahem naší dohody naleznete ZDE. Nejedná se o podpis KS, ale o podpis zápisu z jednání!!! Pokud nebude dohoda podepsána, postupujeme dále dle aktuálního scénáře.

20.07.2018   Jsme velice rádi, že vedení využívá tyto stránky jako oficiální zdroj informací.

16.07.2018  Vedení ALCZ podalo oficiální cestou rozklad k přidělení zprostředkovatele určeného MPSV. Jaký má tento krok význam a cíl? Zdržovat další vyjednávání a pokusit se narušit naši jednotu. Co si představit pod pojmem rozklad? Obecně řečeno se jedná o odvolání k danému rozhodnutí tj. vedení napadlo bohužel legitimní cestou rozhodnutí MPSV. Toto rozhodnutí bychom měli obdržet pravděpodobně zítra nebo pozítří. MPSV musí tento krok přezkoumat rozkladovou komisí, která učiní závěry (do 30 dnů).

16.07.2018  Byli jsme pozvání na setkání s vedením FCA k vyjasnění dané situace. Setkání proběhne již tuto středu 18.7.2018 v italské pobočce MM v Corbettě. Bližší informace Vám podáme po návratu tento čtvrtek. Sdělíme vedení samotného FCA Vaše/Naše postoje včetně nálady a důvody, proč jde situace v ALCZ nadále z kopce. Velice se nám hodí dotazníky spokojenosti, způsoby odměňování zaměstnanců, preferování cizinců atd. atd. NYNÍ JE OPRAVDU JEN A JEN NA VÁS NÁS PODPOŘIT A VYTRVAT V TĚCHTO NE IDEÁLNÍCH CHVÍLÍCH!!!

29.06.2018 Dne 11.6.2018 jsme převzali dopisem rozhodnutí o určení zprostředkovatele určeného Ministerstvem práce a sociálních věcí (MPSV). Určený zprostředkovatel kontaktoval vedení ALCZ (paní Marcelu Brožovou) za účelem domluvy schůzky a postupu dalšího jednání.

27.06.2018  SPOLU TENTO BOJ MUSÍME DOTÁHNOUT DO ÚPLNÉHO KONCE! VEDENÍ JDE O OSLABENÍ NAŠÍ POSPOLITOSTI!!!

20.06.2018 Stále se nacházíme ve stávkové pohotovosti. Momentální dění je v rukou přiděleného zprostředkovatele, který má 15 dnů od přidělení na seznámení se s situací v ALCZ. Následně budou probíhat jednání nebo jím bude oběma stranám doporučen postup.

12.06.2018 Dnes jsme obdrželi rozhodnutí o určení zprostředkovatele.

10.06.2018 Již velmi brzy se dozvíte podstatné změny. Od 11.6.2018 budou probíhat dovolby do vedení ZO OS KOVO. Více ZDE.

08.06.2018 V pátek jsme se setkali s naším švýcarským kolegou, který přiletěl na jeden den a je přímo v kontaktu s FCA a měl velký zájem o sdělení aktuální informací. Z jeho slov plyne, že plně podporuje naši aktivitu a bude se snažit o naplnění našich požadavků v rámci svých dovolíme si říci velkých možností. Vše je tedy na dobré cesty ke společnému úspěchu.

30.5.2018 Zprostředkovatel by měl být znám do konce tohoto týdne. Více ZDE.

29.5.2018 Kde se momentálně kromě krize nacházíme? Čekáme na přidělení zprostředkovatele Ministerstvem práce a sociálních věcí. Naše žádost byla odeslána 9.5.2018. Máme přislíbenu podporu ze stran závodu v ALRT a ALBD a dále pak závodu Iveco Vysoké Mýto spadající pod FCA. Podporou je myšlena účast na stávce jako vyjádření soudržnosti.

23.5.2018 Vedení ALCZ zrušilo jednání plánované na 23.5.2018 v 9:00 v pozdních večerních hodinách dne 22.5.2018. Důvodem je prý požadavek ZO OS KOVO na přidělení zprostředkovatele. Další jednání budou probíhat již jen za jeho účasti. Zvláštní to čas na sdělování informací kdy si zakládáme na firemní komunikaci. Dále děkujeme za Vaší přízeň, která se projevuje napříč všemi kategoriemi zaměstnanců včetně THP pracovníků!

18.5.2018 Úředníci Magistrátu se snažili zabránit vyjádření primátora k ubytování zahraničních dělníků ZDE.

17.05.2018  Jednání s vedením ALCZ včetně zástupců MM bude probíhat dne 23.5.2018. Účastnit se budou take právníci z RP OS KOVO.

14.05.2018 Zápis z jednání ze dne 11.5.2018 naleznete v sekci dokumenty. ZO OS KOVO nepřistoupila na návrhy vedení ALCZ. Tarifní navýšení platné od 1.5.2018 je vůlí ALCZ a dotkne se v maximálně 1200 zaměstnanců. ZO OS KOVO požaduje stále uvolněnou fukci předsedy a 50% 14-té mzdy navíc. Vedení ALCZ podmiňuje vyjednávání ke KS na rok 2019 ukončením jednání o dodatku ke stávající smlouvě na rok 2018, na což jsme nepřistoupili. Další termín jednání je tento čtvrtek. MPSV bylo požádáno o přidělení zprostředkovatele.

11.05.2018 Automotive Lighting požádal primátora Jihlavy o ubytování stovek zahraničních dělníků článek k dispozici ZDE.

05.05.2018 Vyjádření vedení ALCZ k aktuální situaci je dostupné v sekci Články. Každý ze zaměstnanců by si ml udělat vlastní názor na chod firmy ... stačí nahlédnout na výsledky ankety nebo interní ankety "Great place to work", kde hodnocení je jaké je :)    

04.05.2018 Stávková pohotovost vyhlášena dne 5.5.2018 od 6:00 s neomezenou platností do odvolání. Následně bude MPSV požádáno o zprostředkovatele s následnou medializací!

10.04.2018 Prosíme o vyplnění ankety spokojenosti zde.

06.04.2018 Nevěřte prakticky ničemu, co se dočtete od vedení AL v souvislosti s jednáním. Pravdivé informace najdete pouze zde nebo skrze sms. " Slovní termíny" jako podsouvání informací atd. jsou na místě. Každý nechť si udělá vlastní úsudek!

05.04.2018 JAK DOCÍLIT TOHO, ABY ODBOROVÝ SVAZ ROSTL

"Spolu jsme silní".....teprve když jsou odbory silné jako celek, tak mohou vyvinout tlak na vedení a to se začne bát. Čím jsou odbory menší, tím je menší šance se prosadit, zaměstnavatel má pocit jistoty. 

"Odbory jsou společensky důležité" - Síla a efektivita se odvíjí od silné členské základny. Zaměstnavatel se odborářů ptá, kolik lidí vlastně reprezentují. Dává tak najevo, že odbory jsou slabé. Ve Velké Británii a Rumunsku to musí být dokonce většina, koho odbory reprezentují. Je proto potřeba získat u společnosti dostatečný respekt. 

"Víra v odbory" - zaměstnanci musí věřit, nebo mít alespoň naději, že odbory něco změní, a musí z nich cítit a vnímat jasnou vizi a koncept. Místo seznamu různých výhod je proto potřeba lidem ukazovat jasné a měřitelné výsledky práce, aby věděli, že odbory mají svůj smysl a své zastoupení.

04.04.2018 Aktuální informace z Rady OS KOVO 3/2018 naleznete v sekci Dokumenty.

29.3.2018 Stanovisko právníka k atuální situaci: "Před samotným jednáním za účasti zprostředkovatele, tj. předložením sporu o uzavření kolektivní smlouvy zprostředkovateli musí uplynout 60 dní od předložení návrhu na zahájení vyjednávání kolektivní smlouvy". Nyní se nacházíme v polovině této zákonné 60-ti denní lhůty (stávková pohotovost nejdříve 4.5.2018). Všechny plánované kroky, jež zazněly na listopadové schůzi zůstávají v platnosti. Před vyhlášením samotné stávkové pohotovosti, musíme ze zákona ještě vyčkat, pokud nedojde před touto dobou ke shodě. Opět připomínáme soudržnost více než nutná!!!

27.3.2018 Dnes proběhlo jednání s vedením za účasti  zástupců Magneti Marelli. Ti z Vás pokud vůbec nějací doufali, že obdržíme nějaký návrh na 14 mzdu v plné výši a uvolněno funkci pro předsedu odborové organizace, tak byli velcí optimisté. Vedení zamítlo návrhy odborové organizace a nedošlo ke shodě. Za 2 týdny se opět ve stejném složení sejdeme ke schůzce k reakci Magneti Marelli na novou kolektivní smlouvu (bod po bodu). Díky nulovému progresu bude tento čtvrtek řešen s právníkem OS KOVO postup jakým bude vedení předán dokument potvrzující stávkovou pohotovost. Jelikož vyjednávání nesměřují nikam, prosíme Vás o soudržnost, která bude zapotřebí.

23.3.2018 V pátek bylo vedení ALCZ oznámeno, že na vyjednávání  konaném 27.3.2018 bude kromě vyjednávacího týmu přítomen i právník a překladatel, načež vedení ALCZ vydalo následující stanovisko: "Pokud bude přítomen i právník přizvaný odborovou organizací, jednání se nebudou účastnit zástupci Magneti Marelli". Odborová organizace přistoupila na tento požadavek, aby nedošlo k dalším odkladům, ale tento krok je dalším, který nijak nesměřuje k jakékoliv shodě názorů.....Aneb když tam bude tamten, já teda nepřijdu :)

19.3.2018 Informace k zákonu o sdružování občanů 83/1990 Sb.  KAŽDÝ MÁ PRÁVO STÁT SE ČLENEM ODBOROVÉ ORGANIZACE!!! Z jakého důvodu je zde zmíněn tento fakt? Nepodlehněte jakémukoliv nátlaku na Vaši osobu z řad Vašich nadřízených. Při řešení neshod mějte s sebou svědky, aby nikdy nemohlo dojít ke zpochybnění Vašich slov. 

19.3.2018 Jednání o kolektivní smlouvě proběhne dle 27.3.2018. Tentýž den očekávejte bližší informace. K předanému návrhu se vedení ALCZ postavilo zamítavě.

7.3.2018 Návrh KS na rok 2019 předaný 5.3.2018 vedení ALCZ je k náhledu v sekci Dokumenty.

6.3.2018 Dne 5.3.2018 proběhlo předání návrhu KS na rok 2019 vedení ALCZ. Dalším postupem bude vyjednávání v KW12 přímo se zástupci Magneti Marelli (MM). Zaměstnavatel má nyní čas na seznámení se s body v návrhu KS. Na zmíněném jednání bude otevřen opět požadavek na vyplacení 13 a 14 mzdy v plné výši včetně uvolnění funkcionáře OS KOVO pro Vaše zastupování. Pokud vyjednávání přímo se zástupci MM nedopadnou dobře, nastane Váš čas.

27.2.2018 Na nástěnkách naleznete otevřený dopis směřovaný vedení firmy v reakci na ukončení pracovního poměru, řekněme nestandardní cestou, vedoucího pracovníka oddělení vývoje. Zaměstnavatel využil jediný legitimní krok umožňující "zbavit" se nepohodlného zaměstnance. Může zaměstnavatel tento krok učinit? Dle zákoníku práce 262/2006 Sb. má tuto možnost zakotvenu v §52/c. Dle §61/1 má zaměstnavatel povinnost zrušení Vašeho místa s odborovou organizací projednat. Pokud tak neučiní, dopouští se svým způsobem správního deliktu, na který lze nahlížet z pohledu zákona o inspekci práce 251/2005 Sb. Dle §25 /2 může být zaměstnavateli uložena pokuta až 2 000 000 Kč.

27.2.2018 Dnes byla ukončena stávková pohotovost v závodě Valeo Humpolec. Pro více informací navštivte https://www.odboryvaleo.cz/humpolec, kde se dozvíte více. Ve vlastním zájmů podpořte další kroky ZO v ALCZ a sdělte tuto informaci ostatním! Díky.

26.2.2018  V sekci dokumenty je k nahlédnutí popis "akcí" spojených se stávkou, stávkovou pohotovostí, povinností zaměstnanců atd.                                                            

26.2.2018 Výsledkem dnešního vyjednávání s vedením firmy je fakt, že byl zamítnut jednorázový požadavek na 13 a 14 mzdu v plné výši. Dále bylo zamítnuto uvolnění předsedy ZO OS KOVO ALCZ na HPP. Na tyto fakta nelze jinak reagovat než vyhlášením stávkové pohotovosti. Vedení nemá, nemělo a pravděpodobně nebude mít snahu cokoliv projednat.  Prosíme Vás tedy o maximální podporu ve společném zájmu.

23.1.2018 Využijte jako členové výhody na stránce www.odboryplus.cz Například sleva na roční InKartu od ČD o 2000,- levněji a další.

23.1.2018 Členský zpravodaj ze schůze s vedením ze dne 12.1.2018 ke stažení v sekci dokumenty.

16.11.2017 Prezence účastníků schůze bude probíhat od 13:00, kdy bude otevřen sál DKO. Vaše účast je vice než žádoucí viz. informační sms. Předem díky za účast. V sekci dokumenty jsou ke stažení pravidla pro vyplácení WCM bonusu.

23.10.2017 Členská schůze se uskuteční 10.12.2017 od 14:00 v DKO Jihlava. Program včetně přesných časů bude upřesněň.

06.10.2017 Pravidla pro vyplácení WCM bonusu v plné výši budou zveřejněna HR oddělením pro každou platovou třídu nebo kategorii a distribuovany mezi zaměstnance. Žádost o navýšení příspěvku do penzijního připojištění a zohlednění seniority bude oznámena v měsíci listopadu. Schalovací process podléhá kontrole FCA.

05.10.2017 Byly spuštěny nové stránky ZO OS KOVO ALCZ. Kontaktujte nás skrze kontaktní formulář!