12.5.2022 VIII sjezd OS KOVO Praha

23. - 25.6.2022 se v Praze uskuteční VIII sjezd OS KOVO ČR.                                                                    Na tomto sjezdu po delších čtyřech letech (pátý rok Covid) proběhne volba nového vedení OS KOVO na další čtyřleté volební období. Současný předseda Souček Jaroslav kandidovat nebude a v pozici místopředsedy končí i Ing.Komárek Pavel. 


4.4.2022 Vysočina Fest 2022

Po dvou letech se uskuteční tento hudební festival , a Naši členové si mohou zakoupit 3 denní vstupenku za původní cenu. Aktuální cena je 1 700 Kč a původní (naše) je 1 390 Kč.                      Zájemce prosím o zaslání SMS : Jméno a číslo člena ZO OS KOVO ALCZ Ji a počet vstupenek na tel. číslo 724 651 718 . Po dodání vstupenek od organizátora dáme info pro vyzvednutí a zaplacení .


18.3.2022 Pozvánka na Konferenci naší základní organizace

21.5.2022  v DKO Jihlava horní sál od 17:15h                                                                                               18:00 - 20:00h Konference                                                                                                                             20:00 - 01:00 hudebně zábavný večer (bližší info na nástěnkách v podniku) 

17.3.2022 Odbory žádají vládu o kurzarbeit

Praha 17. března (ČTK) - Odbory a zaměstnavatelé žádají vládu, aby připravila pro různá odvětví nastavení pravidel pro využití kurzarbeitu. Požadují vytvoření vzorových nařízení s podmínkami, aby bylo v případě potřeby možné v EU získat potřebnou notifikaci a zkrácenou práci se státním příspěvkem na mzdy zavést. Po dnešním mimořádném jednání tripartity kvůli dopadům války na Ukrajině na ČR to novinářům řekli prezident Svazu průmyslu a dopravy (SP) Jaroslav Hanák a předák Českomoravské konfederace odborových svazů (ČMKOS) Josef Středula. "Já jsem upozorňoval na to, aby kurzarbeit byl připraven, ne plošně, ale odvětvově nebo oborově, protože vývoj v automobilovém, ocelářském, sklářském, keramickém a textilním průmyslu už je na hraně nutnosti použití kurzarbeitu," řekl Hanák. ČR má nová pravidla kurzarbeitu v zákoně o zaměstnanosti od loňského července. Schválení Evropské komise tento nástroj ale nemá. Bez takzvané notifikace ho ČR nemůže využívat. Evropský souhlas má bránit nedovolenému zvýhodňování určitých oborů či provozů v unijních zemích, zaručit má rovné podmínky. Česká strana loni o povolení požádala, dosud ho nemá. "Už loni dávno před volbami jsme žádali, ať jsou připravena 'slepá' nařízení vlády pro různé typy odvětví," uvedl Středula. "Je nutné se připravit. Ty nejkritičtější scénáře by mohly znamenat potřebu velmi rychlé aktivace (kurzarbeitu). Pokud nebudeme připraveni, tak bychom mohli ekonomiku dostat do situace, která není následně zvládnutelná," dodal. Podle zákona by se na spuštění kurzarbeitu musela nejdřív dohodnout právě tripartita. Přesné podmínky s určením regionu, odvětví či oboru, doby vyplácení a rozsahem zkrácení pracovní doby by pak stanovila vláda ve svém nařízení. Teprve s tímto předpisem bude možné o evropské povolení žádat. Ministr práce Marian Jurečka (KDU-ČSL) před nedávnem ČTK řekl, že Česko by v případě potřeby mohlo kurzarbeit spustit do pár týdnů. "Notifikace bude následovat až po nařízení vlády. Budeme pak postupovat tak, aby nařízení bylo do dvou týdnů notifikováno," uvedl Jurečka. Dodal, že česká strana bude v EU vyjednávat i o případných kompenzacích pro zasažené sektory a firmy. Podle zákona by při kurzarbeitu v době výpadku měli pracovníci dostávat za neodpracovanou dobu 80 procent výdělku. Stát by poskytl čtyři pětiny této náhrady i s odvody do 1,5násobku celostátní průměrné mzdy. Zaměstnanci by doma mohli být jeden den až čtyři dny v týdnu. Podpora by se měla využívat třeba po přírodních pohromách, za epidemie či v různých krizích.2.3.2022 I Naše základní odborová organizace odsuzuje vojenský akt Ruska proti Ukrajině 

Jednohlasně, vedení  organizace odsouhlasilo finanční dar na pomoc Ukrajině a to ve výši                80 000 Kč na humanitární konto Červeného Kříže 

21.2.2022  podání kandidatury do vedení ZO a DaRK 

Do výboru ZO byla podána jedna a do DaRK dvě kandidatury , a protože se již uvolňují  restrikce na hromadné akce , volba kandidátu proběhne na naší konferenci v květnu 2022. Termín konference bude upřesněn po Radě vedení naší základní organizaci (25.2.2022).

4.2.2022 Konto živelných pohrom

Opět jsme se zapojili do programu KONTO ŽIVELNÝCH POHROM pod OS KOVO . Toto konto je určeno pro každého člena OS KOVO v případě postižených živelnou katastrofou. Pokud tato situace nastane , neváhejte nás kontaktovat , a společně zažádáme o finanční dar.

19.1.2022  Spolupráce s DKO Jihlava

Pro Naše členy je připravena možnost objednání vstupenek na vybrané divadelní / hudební představení v DKO Jihlava

a) vybrané představení objednat v kanceláři ZO (naproti recepci) , nebo na tel. 724 651 718 (předložit kartu OS KOVO)                                                                                                                                                  b) počet vstupenek na jednoho člena = 2ks                                                                                                  c)  vyzvednutí vstupenek , týden před termínem představení                                                                         - aktuálně pro vstup na představení , platí nařízení vlády ČR -

17.1.2022   doVolby 2022

Po ukončení činnosti dvou našich členů v naší ZO , je potřeba dovolit 1x člena výboru a 1x člena DaRK (dozorčí a revizní komise). V termínu 19.1. - 2.2.2022 je možno podat kandidaturu na tyto pozice v ZO písemně volební komisi ve složení : Václavek Libor , Trnková Simona a Žádný Karel.                                  Kandidovat může každý člen ZO , lze podat kandidaturu na vlastní osobu , případně navrhnout i jiného člena. V takovém případě je nutný písemný souhlas navržené osoby.

16.1.2022 Aquapark Laguna Třebíč 

I letos na prvního půl roku , máme vyhrazený čas pro Naše členy a jejich rodiny. V čase od 8:45 do 10:45 (8:45 - 9:45 čtyři plavecké dráhy , 8:45 - 10:45 wellness a celý aquapark) .

Termíny: 2.1. , 16.1. , 30.1. , 13.2. , 27.2. , 13.3. , 27.3. , 10.4. , 24.4. , 8.5. , 22.5. , 5.6. , 19.6. .

Pravidla pro vstup : 1x člen ZO OS KOVO ALCZ Jihlava + ( max 4x osoba) , po předložení karty OS KOVO a zaměstnanecké karty Marelli Automotive Lighting .

1.12.2021 Mikuláš 2021 

Z důvodu nařízení vlády ČR je Mikulášská nadílka v DKO Jihlava zrušena. Objednané balíčky je možno vyzvednout v kanceláři ZO (naproti recepci Pávov)

23.11.2021 poukázky zima 2021

Dobrý den
Protože je zrušená Konference + večírek, jsou připraveny pro Naše členy poukázky v hodnotě 1 000 Kč. Nárok na poukázky = alespoň jeden odvedený příspěvek ze mzdy pro ZO od 6/2021, a předložení karty OS KOVO (modrá kartička) .Termíny distribuce: 24.11.2021 Pávov kancelář ZO od 7:00h do 15:00h , 1.12.2021 Pávov kancelář ZO od 7:00h do 15:00h , 2.12.2021 Střítež halaF vchod (LEDky) od 13:00h do 15:00h , 3.12.2021 Střítež halaD vchod (AM) od 13:00h do 15:00h , 6.12.2021 Pávov kancelář ZO od 7:00h do 15:00h , 7.12.2021 Střítež halaF vchod (LEDky) od 13:00h do 15:00h , 8.12.2021 Střítež halaD vchod (AM) od 13:00h do 15:00h , 9.10.2021 Pávov kancelář ZO od 7:00h do 15:00h.

16.11.2021 byla podepsána nová KS 

Nová kolektivní smlouva byla uzavřena - s platností na roky 2022 a 2023.                                                  Veškeré doposud vyjednané bonusy zůstávají beze změny (13 mzda 50% květen ,50% listopad , odměna za odpracované roky ve firmě /seniorita/ , zvýšené odstupné při ukončení PP dohodou na základě odpracovaných roků, příspěvek na penzijní připojištění, 1 den Sick days)                                        Rok 2022 : jednorázový bonus fixní 20 000 Kč vyplacený 7/2022.                                                          Rok 2023 : plošné navýšení mezd o 4% od 1.4.2023.                                                                      Příspěvek penzijního připojištění navýšen o 0,5% a zvednutý strop na 3 000 Kč od 1.1.2023.                    Pro oba roky dohoda při překážce ze strany zaměstnavatele = 70% a info dna kalendářní dny předem.  

Po konzultaci s Naším regionálním pracovištěm OS KOVO Jihlava : V tomto nelehkém období se Naše nová uzavřená kolektivní smlouva řadí mezi nejlepší výsledky dosažené v rámci kolektivních vyjednávaní  v Kraji Vysočina, kde OS KOVO působí.4.11.2021  1.11.2021 předloženy upravený naše návrhy

1) OK

2) OK

3) na rok 2022 jednorázový bonus fixně daný částkou 20 000Kč vyplacený 07/2022                                    na rok 2023 plošné navýšení inflace + 3% (míra inflace dle ČSÚ)

4) OK

5) zachovat aktuální stav a dát do KS

6) zachovat aktuální stav a dát do KS

7) OK

8) OK 70% info dva kalendářní dny předem

9) OK

10) OK

11) OK

12) OK


Pokud bude požadován mediátor ze strany MAL , vracíme se na původní požadavky k vyjednávání.

26.10.2021  25.10.2021 proběhlo další kolo vyjednávání nové KS

1) OK  / OK  

2) OK  / OK 

3) plošné navýšení mzdy na rok 2022 o 7% a na rok 2023 pokrytí inflace + 3% / na rok 2022 jednorázový bonus fixně daný částkou 12 400Kč, vyplacený v 07/2022 z výpočtu 3% z 12tinásobku základní mzdy či tarifu platné k 1.7.2022 , na rok 2023 plošné navýšení 3% od 1.1.2023

4)  na rok 2022 + 0,5% a zvednutí stropu na 2750Kč a rok 2023 + 0,5% a strop 3000Kč / rok 2022 NOK a rok 2023 navýšení o 0,5% a strop 3000Kč 

5)    / nebudeme řešit v rámci kolektivního vyjednávání

6)    / nebudeme řešit v rámci kolektivního vyjednávání

7)  OK / OK

8)  zachovat aktuální dohodu 70% a info dva pracovní dny předem / 70% a info dva kalendářní dny předem

9) OK / OK

10) OK / OK

11) OK / OK

12) OK / OK

další kolo je naplánované na 1.11.2021

25.10.2021  12 požadavků nové KS

1)  zachování veškerých doposud vyjednaných bonusů a uvolnění funkce předsedy ZO 

MAL Jihlava OK souhlasí 

2) doba nové kolektivní smlouvy na 2022/2023

MAL Jihlava OK souhlasí

3) plošné navýšení mzdy na rok 2022 o 8% a rok 2023 pokrytí inflace + 3%

MAL Jihlava NOK nesouhlasí a dává protinávrh : na rok 2022 jednorázový bonus vyplacený v 07/2022 ve výši 3% z 12tinásobku základní mzdy či tarifu platné k 1.7.2022. Na rok 2023 plošné navýšení 3% od 1.1.2023

4) zvýšení příspěvku na penzijní pojištění na rok 2022 + 0,5% a zvednutí stropu na 3000Kč a rok 2023 + 0,5%

MAL Jihlava NOK na rok 2022 a na rok 2023 navýření o 0,5% + strop 3000Kč

5) zvýšení měsíčního příspěvku na dopravu na rok 2022 zachovat aktuální a rok 2023                            od 15km do 25 km / 750Kč                                                                                                                                od 25km do 35km / 1250Kč                                                                                                                              od 35km 1750Kč

MAL Jihlava NOK

6) změna pravidel k příspěvku na zdraví : snížit počet měsíců na dosažení plné částky 1500Kč :                 a) 300Kč + 600Kč + 600Kč                                                                                                                             b) 500Kč + 500Kč + 500Kč                                                                                                                               c) 300Kč + 400Kč + 400Kč + 400Kč

MAL Jihlava NOK (je to bonus zaměstnavatele)

7)  sick days navýšení o jeden den

MAL Jihlava NOK 

8) zvýšení procent mzdy při překážce ze strany zaměstnavatele na 80%

MAL Jihlava na rok 2022 60% + info dva dny předem a rok 2023 70% + info dva dny předem

9) zvýšení příplatku za nepřetržitý provoz z aktuálních 1000Kč na 2000Kč

MAL Jihlava NOK

10) pracovní oděv letní a zimní verze

MAL Jihlava NOK (standard Marelli je již definován)

11) do konce 1/Q roku ,info o celozávodní dovolené

MAL Jihlava nelze aplikovat , z důvodu zákaznických specifik

12) do 1/2 roku data o hospodaření MAL Jihlava

MAL Jihlava již je řešeno v rámci KS článek 8


o dalším vývoji budeme informovat.


25.10.2021  připomínáme nahlášení na Mikulášskou nadílku termín je do 15.11.2021 

(viz. dole 20.9.2021)

5.10.202 1.10.2021 bylo zahájeno další kolektivní vyjednávání 

Naše ZO předložila 12 požadavků na rok 2022 a 2023. Hlavním cílem je zachování veškerých dosavadních vyjednaných požadavků z předchozích KS a plošné navýšení mezd. Další jednání je naplánované na 18.10.2021 po kalkulaci a projednání na centrále MAL. Pak Vás budeme opět informovat o stavu.  

20.9.2021 Mikulášská nadílka pro děti a vnoučata Našich členů

termín: 3.12.2021 od 15:45h do 18:00h

kde: DKO Jihlava velký taneční sál

d 1.10. do 15.11.2021 je možnost nahlásit se v kanceláři ZO (naproti recepci Pávov), v kanceláři LED p.Dáňa (výroba LED Střítež), nebo e-mail : petr.fous@marelli.com , jan.dana@marelli.com                              (a to : příjmení a číslo člena a počet dětí)

Max.počet dětí ,vnoučat na člena je 3x.

Pravidlo pro vstup na akci : předložení členské karty OS KOVO (modrá karta) a kontrola v seznamu nahlášení

2.9.2021 Laguna Třebíč

Opět máme pro naše členy a jejich rodiny připravený benefit.

v termínech : 5.9. , 19.9. , 3.10. , 17.10. , 7.11. , 21.11. , 5.12. a 19.12. 2021

v čase : 8:45 - 10:45

(8:45 - 9:45 čtyři plavecké dráhy a 8:45 - 10:45 Aquapark a wellness)

Naše pravidla pro vstup : 1x člen ZO OS KOVO ALCZ Jihlava + (max. 4x osoba) po předložení zaměstnanacké karty Marelli Automotive Lighting a karty OS KOVO.

Pravidla pro vstup z nařízení vlády :

Děti do 6 let věku - bez omezení

Certifikát  antigenního testu max. 72hod předem

Certifikát PCR testu max. 7dni předem

Certifikát o prodělání Covid-19 180dní od prvního pozitivního PCR testu

Antigenní samotest předložení na mistě


24.8.2021

Festival Třebíčských kapel - ZAHRAJEME! POMŮŽEME | TicketLIVE - Naživo je to nejlepší

28. 08. 2021 17:00    

Podzámecká niva Třebíč 

Festival Třebíčských kapel jsou koncerty na podporu a pomoc míst zasažené tornádem na konci června. VÝTĚŽEK Z AKCE BUDE SPOLEČNĚ S DAREM MĚSTA PŘEDÁN DO OBLASTI POSTIŽENÉ TORNÁDEM.
Pořádá Yashica Events ve spolupráci s městem Třebíč.

Koncert začne v 17 hodin a postupně vystoupí kapely Sqost (17.00), Gender Question (18.00), Matador (19.00), Bambus (20.00), Morava (21.00), Kucharski (22.00) a večer od 23 hodin zakončíme CZ/SK diskotékou.

 Naše ZO podpoří tuto akci nákupem 50 vstupenek. Vstupenku pro naše členy a jejich rodiny je možno vyzvednout v kanceláři ZO (naproti recepci Pávov)


13.7.2021 Pomoc Jižní Moravě (tornádo)

Naše základní organizace přispěla na konto pro Jižní Moravu - Diecézní charita Brno                                a to částkou  50 000 Kč.

Opět pro naše členy a jejich rodiny budeme proplácet vstup na letní koupaliště (červenec,srpen a září)

pravidla pro proplacení : 

koupaliště v Kraji Vysočina

na vstupenku  jméno a číslo člena naší ZO

1x za měsíc do max. ceny 600 Kč

9.6.2021 schůzka s vedení HR 

Letní dovolená bude dle projektů a budou využiti nově příchozí zaměstnanci pro pokrytí na linkách, cíl je vyčerpání 12dnů. 

16 a 17.6.2021 proběhne setkání se zaměstnanci (zástupci z výrob) a zatím jen na Pávově.

Individuální navyšování mzdy bude od 8/2021 a v prvním kole úprava u mistru linek, předáku, atd.(nižší vedení) na základě kriterií od vedoucích středisek.

Poměr  výrobních zaměstnanců (kmen/externí) je aktuálně 38,6% , cíl je max. 25%. PER oddělení připraví plán na splnění tohoto cíle.


8.6.2021  Aquapark Laguna Třebíč  

První termín pro Naší základní organizaci je 20.6.202 od 

 8:45h - 10:45h - Aquapark a wellness

8:45h - 9:45h - čtyři plavecké dráhy

Pravidla pro vstup:

Všechny přítomné osoby nevykazují klinické příznaky onemocnění Covid-19 a prokážou, s výjimkou dětí do 6 let věku včetně, že splňují podmínky: 

-Osoba absolvovala nejdéle před 7 dny RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo

-Osoba absolvovala nejdéle před 72 hodinami POC test na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem ( laboratorní vyšetření s potvrzením, nelze samotest ), nebo

-Osoba byla očkována proti onemocnění covid-19 a doloží národním certifikátem o provedeném očkování, které je písemným potvrzením vydaným alespoň v anglickém jazyce oprávněným subjektem působícím v České republice, v jiném členském státě Evropské unie nebo ve státě, který je uveden ve Sdělení Ministerstva zdravotnictví jako země nebo její část s nízkým rizikem nákazy onemocnění covid-19, jehož vzor je zveřejněn v seznamu uznaných národních certifikátů na internetových stránkách Ministerstva zdravotnictví České republiky, které obsahuje údaje o očkované osobě, podanému typu vakcíny, datu podání vakcíny, identifikaci subjektu, který potvrzení vydal, že u očkování uplynulo:

: od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle SPC nejméně 22 dní, ale ne více než 90 dní, pokud nebyla aplikována druhá dávka,

: od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle SPC nejméně 22 dní, ale ne více než 9 měsíců, pokud byla aplikována druhá dávka, nebo

: od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC nejméně 14 dní, ale ne více než 9 měsíců,

nebo osoba prodělala laboratorně potvrzené onemocnění covid-19, uplynula u ní doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní.

3.5.2021 opět máme připraveny pro naše členy poukázky v hodnotě 500Kč

(podmínka pro nárok = zaplacený příspěvek za 4/2021 pro ZO OS KOVO ALCZ)

Každý člen Naší základny si bude moci vyzvednout poukázky

a) v kanceláři ZO OSKOVO (naproti recepci) pro Pávov v termínech:

5.5.2021 od 6:30 do 11:30  a od 12:00 do 15:00

7.5.2021 od 6:30 do 11:30 a od 12:00 do 15:00

10.5.2021 od 6:30 do 11:30 a od 12:00 do 15:00

13.5.2021 od 6:30 do 11:30

b) na Stříteži v místech a termínech :

hala F (led) hlavní vchod 6.5.2021 od 13:00 do 15:00

                                          12.5.2021 od 13:00 do 15:00

                                          17.5.2021 od 13:30 do 14:30

hala D (AM) jídelna 11.5.2021 od 13:00 do 15:00

                                18.5.2021 od 13:30 do 14:30

16.3.2021  schůzka s vedenim HR

vedení připraví informaci pro závod  o vývoji objednávek na další období a výsledek za první tři měsíce 2021, které bude zveřejněná (objednávky od zákazníku stoupají)

déle bude řešit možnost objednat si jídlo v jídelně na předvýrobě (Pecha) u jídelny na výrobě (Losenka), tak aby se nemuselo chodit na terminál na předvýrobu - Pávov

letní dovolená - plán je zastavit výrobu na přelomů měsíce červenec a srpen (zatím se prověřuje přes oddělení LOG)

12.3.2021 po prvním týdnu testování na covid 19 v našem závodě:

otestováno 1434 zaměstnanců z toho 7 zaměstnanců s pozitivním výsledkem a proto posláno na PCR testy a do karantény

příští týden opět testování pokračuje

11.3.2021 Máme zarezervované termíny v DKO Jihlava na :

3.12.2021 - Mikulášská nadílka pro děti naších členů

27.11.2021 - Konference naší základny

Vše ale bude záležet na okolnostech ohledně covidu a opatření vydané vládou ČR.

2.2.2021  Opět se množí dotazy na nařizování dovolené (a to i staré).

 Dovolená:

Zaměstnavatel má právo nařídit dovolenou - písemně s datumen a oproti podpisu zaměstnance a to 14 dní předem. Pozor může ale i z dovolené zaměstnance odvolat.

Překážka ze strany zaměstnavatele:

 V kolektivní smlouvě na rok 2021 máme : ínfo dva pracovní dny předem oproti podpisu a na 70% mzdy. I v tomto případě může zaměstnavatel zaměstnance povolat zpět do práce.


18.1.2021  Konto živelných pohrom pro členy OS KOVO

Už třetím rokem je Naše základka zapojena do toho to programu pro členy OS KOVO. Z toho to konta je možno čerpat finanční pomoc při nepříjemné životní situaci spojené s matkou přírodou. V roce 2019 byla vyplacená částka 467 500Kč pro 26 případů. V roce 2020 se pomohlo 37 žadatelům za 660 000Kč. Ale i přes zapojení doufám, že pro naše členy základní odganizace nebude potřeba využít.


4.1.2021  Za výbor Naší organizace : Hodně zdraví a štastný rok 2021 Všem

17.12.2020 Byla podapsána Kolektivní smlouva na rok 2021

9.12.2020  ukončeno vyjednávání o kolektivní smlouvě na rok 2021

Vzhledem k hospodářské situaci KS uzavřena na dobu 1 roku (do 31.12.2021)                                                 vedení společnosti Marelli preferovalo období 2 let (2021/2022)

- Pro další období zachovány všechny benefity zakotvené ve stávající KS (13. plat - na dvě části,příspěvek na dojíždění, vyplácení bonusu za senioritu, 25 dnů dovolené - 5 dnů nad rámec Zákoníku práce, příspěvek na zdraví, dotované závodní stravování, příspěvek na penzijní pojištění ve výši 3%,....)

- Od 1.1.2021 plošný nárůst mezd o 2%

-Od 1.7.2021 plošný nárůst mezd o 0,5%

-Od 1.1.2021 navýšení příspěvku na penzijní pojištění na 3,5%

-Od 1.1.2021 možnost čerpat 1 sick-day (hrazen ve 100%)                                                                              nárok na čerpání vzniká po odpracování 0,5 roku ve firmě

-V případě výskytu překážek na straně zaměstnavatele hrazeno 70% průměru                                     povinnost zaměstnavatele informovat 2 pracovní dny předem

-V případě rozvázání pracovního poměru dohodou  ze strany zaměstnavatele odstupné:                                                                                                                                                                                                      doba odpracovaná ve firmě 0 -2 roky odstupné 4 platy                                                                                doba odpracovaná ve firmě 2 - 4 roky odstupné 6 platů                                                                              doba odpracovaná ve firmě delší než 4 roky odstupné 7 platů

-Přidání dalších stupňů do platových tříd 5 a 6

-V případě uznání nezaviněného pracovního úrazu a v případě otcovské dovolené nekrácení příspěvku na zdraví a nároku na 13. mzdu8.12.2020 Mikuláš 2020

I přes státní opatření (covid 19) Mikuláš a Čert udělali radost 355 dětem/vnoučatům našich členů.

3.12.2020 Aquapark Laguna Třebíč

Po domluvě s vedením Laguny, jsou termíny pro naší ZO do konce roku 2020 zrušeny. Dohodnuté termíny v roce 2021 bodou potvrzeny a následně dána informace v první půlce ledna 2021.

30.11.2020 VOLBY 2020 do DaRk (dozorčí a revizní komise) 23 - 27.2020

Voleb se zúčastnilo 387 z 686 oprávněných voličů, což je 56,41%. Volba je právoplatná.

Do funkce člen DaRK byli zvoleni:

 Filip Martin  - 366 hlasů  - 94,57%

Plachý Jan - 371 hlasů - 95,86%

Janků Jan - 369 hlasů - 95,34%

 

20.11.2020 VOLBY 2020 do DaRk (dozorčí a revizní komise) 23 - 27.2020

v termínu 6-19.11.2020 na podání kandidatury jsou přijaty tři návrhy:

Filip Martin , Plachý Jan a Janků Jan

13.11.2020 Dárkové poukázky pro členy ZO OS KOVO ALCZ

Od 23.11 2020 budou distribuovány poukázky v hodnotě 1000Kč. Nárok má člen ZO u kterého byla provedena srážka ze mzdy na příspěvcích pro ZO v období leden - listopad 2020. Výdej oproti kartě ZO OS KOVO (modrá karta)

termíny a místa :     23.11.2020 - 7:00 - 15:00 kancelář ZO (Pávov)

                                24.11.2020 - 7:00 - 15:00 kancelář ZO (Pávov)

                                25.11.2020 - 7:00 - 12:00 kancelář ZO (Pávov) , 13:00 - 15:30 vchod hala F (Střítež LED)

                                26.11.2020 - 7:00 - 12:30 kancelář ZO (Pávov) , 13:30 - 15:00 vchod hala D (Střítež AM)

                                27.11.2020 - 7:00 - 15:00 kancelář ZO (Pávov)

                                30.11.2020 - 7:00 - 15:00 kancelář ZO (Pávov)

                                1.12.2020 -   7:00 - 15:00 kancelář ZO (Pávov

                                2.12.2020 - 7:00 - 12:00 kancelář ZO (Pávov) , 13:00 - 15:00 vchod hala F (Střítež LED)

                                3.12.2020 - 7:00 - 12:30 kancelář ZO (Pávov) , 13:30 - 15:00 vchod hala D (Střítež AM)

                               4.12.2020 -  7:00 - 15:00 kancelář ZO (Pávov)

5.11.2020 VOLBY 2020 do DaRk (dozorčí a revizní komise) 23 - 27.2020

termín pro podání kandidatury je 6-19.11.2020 kandidatura se podává písemnou formou ve lhůtě členům volební komise členové volební komise : Václavek Libor, Trnková Simona, Žádný Karel (Kandidaturu lze podat na svojí osobu, případně lze navrhout i jiného člena. V takovém případě je však nutný písemný souhlas navržené osoby s kandidaturou.) 

3.11.2020  Info k vyjednávání nové kolektivní smlouvy na dal období.

1.10.2020 první jednání - na žádost vedení ALCZ bylo přesunuto na 13.10.2020 - důvod : není hotov rozpočet na další rok.

13.10.2020 druhé jednání -                                                                                                                                    a) požadavky byly zkalkulovány a předány na regionílní HR a Industrial relation k posouzení                                                                                                                                                                  b) požadavky budou řešeny na samostaté schůzce, termín 21.10.2020

21.10.2020 třetí jednání - z důvodu onemocnění vedoucího HR Jihlava bylo jednání přsunuto na začátek měcíce listopadu 2020.

4.11.2020 máme dostat termín pro další jednání.

Vedení ALCZ Jihlava bylo upozurněno na vyčerpání půlky časového termínu pro sjednání nové kolektivní smlouvy.23.10.2020 Mikuláš 2020 - info bude nanašich nástěnkách v ALCZ

12.10.2020    POZOR   18.10.2020 je zrušen pronájem Aquapark / Wellness Laguna Třebíč pro naše členy  

2.10.2020

Vzhledem k opatření ze strany české
vlády platné od pondělí 5.10.2020 bychom vás rádi ujistili, že se mimořádné
opatření omezení provozoven a zákaz pořádání hromadných akcí v rámci
nouzového stavu se nevztahují na provoz aquaparků a wellness. Provozu aquaparku Laguna a wellness Laguna tak nebude
nijak omezen. Pronájem bude i v říjnu pokračovat beze změny.

V případě jakékoli změny
budeme okamžitě reagovat a všechny návštěvníky včas o změně provozu informovat!

Za měsíc září navštívilo v rámci benefitu aquapark 114
členů ZO.

S pozdravem

Jiří Novák
ředitel Aquapark / Wellness Laguna
 Třebíč


14.9.2020 Výsledký VOLEB 2020 (7.9.2020 - 11.9.2020) do vedení ZO


Voleb se zůčastnilo 383 z 681 členů , což je 56,3% účast.

Fous Petr na pozici předsedy ZO - počet hlasů 380 = 99,3%

Dáňa Jan na pozici místopředsedy ZO - počet hlasů 373 = 97,4%

Krejčí Aleš na pozici hospodář ZO - počet hlasů 368 = 96,1%

Tošer Pavel BOZP ZO - počet hlasů 368 = 96,1%

Hosová Pavla člen  výboro ZO - počet hlasů 368 = 96,1%
11.9.2020 dne 10.9.2020 proběhla schůzka s vedením ALCZ Ji, na které ZO předala návrhy pro vyjednávání o KS na rok 2021 :

1) zachování veškerých benefitů + uvolněná funkce předsedy ZO

2) plošné navýšení mzdy o 6%

3) zvýšení příspěvku na dopravu o 500Kč a zahrnutí do KS

4) nekrátit příspěvek na zdraví  při : a) 100% uznaném pracovním úraze, b) otcovská dovolená

5) zvýšení penzijního připojištění na 5% nebo 2000Kč pro všechny

6) nekrátit 13mzdu při : a) 100% uznaném pracovním úraze, b) otcovská dovolená

7) přidání tarifů u mzdových tříd 5 a 6

8) překážky ze strany zaměstnavatele, info čtyři pracovní dny předem a na 80%

9) 1den sick day ve 100% náhrady mzdy plošně

10) odstupné po odpracovaných letech : 5let = 6násobek, 10let = 8násobek, 15let a více = 10násobek

11) zvýšení dnů dovolené dle odpracovaných let ve firmě : 5let = 1den, 10let = 2dny, 15let = 3dny20.8.2020 Opět je připraven Aquapark a wellness Laguna Třebíč pro naše členy a jejich rodiny

nově dva termíny v měsíci : 6.9. ,20.9. ,4.10. ,18.10. ,8.11. ,22.11. ,6.12. ,20.12.2020 ,3.1. ,17.1.2021

8:45h - 10:45h Aquapark a wellness

8:45h - 9:45h čtyři plavecké dráhy

vstup na členskou kartu OS KOVO a kartu ALCZ , jeden člen OS KOVO ALCZ + max. čtyři


18.8.2020 Setkání s vedením ALCZ

,,roušky" dle vládního nařízení  od 1.9.20 povinnost nosit roušky plošně ve vnitřích prostorách. Roušky budou zavedeny do OOPP v ALCZ. Počet roušek na směnu dle potřeb zaměstnanců (v ALCZ je dostatečný počet k dispozici - výdej vedoucí pracovníci)

výhled výroby 8-9/2020 - je potřeba navýšit počet výrobních dělníků pro závody Pávov a Střítež cca o 90 lidí včetně náhrad za odchozí

přesčasové práce - limit 150 hodin může zeměstnavatel nařídit v pracovní dny, nad limit je přesčas dobrovolný (jde hlavně o podpůrná střediska pro výrobu - 3D, lika nebo kvalita (letušky)

rozvoj mistrů ve výrobě - od 20.8.20 školení (povinnosti, práva a zákoník práce)

pokusit se vytvořit platformu komunikace pro  zaměstnance - jak předávat info do závodů

závodní stravování Střítež - pracovní skupina za účasti HR, PUR a zástupců ze Stříteže - řežení podnětů s dodavatelem pro zlepšení stavu

návrhy pro kolektivní vyjednávání 2021 dude oficiálně předloženy v týdnu 37

dovolená 2020 - cíl na konci roku je 0 dní pro všechny zaměstnance - pokud bude vyčerpáno před koncem roku bude zaměstnanec na 60%

předání infa do závodů o dodržování standardu odívání pro THP při vstupu do výroby (přechody do jídelen)


16.7.2020 VOLBY 2020 do vedení základní organizace 

termín pro podání kandidatury je 10-20.8.2020                                                                                    kandidatura se podává písemnou formou ve lhůtě členům volební komise                                          členové volební komise : Plachý Jan, Trnková Simona, Rod Štěpán                                                      (Kandidaturu lze podat na svojí osobu, případně lze navrhout i jiného člena. V takovém případě je však nutný písemný souhlas navržené osoby s kandidaturou.)


15.7.2020 dne 13.7.2020 proběhlo setkání s vedením ALCZ JI na téma ,,roušky'' . Aktuálně je opět nařízení nošení v okrese Jihlava vydané usnesením vedením města a hlavním hygienikem kraje Vysočina. Proto debata proběhla na čas po zrušení opatření. Pokud závod bude dále vyžadovat nošení, je potřeba projít systémem o zařazení roušek do OOPP (osobních ochranných pracovních pomůcek).

a) vyhodnocení rizik pro používání roušek v závodech                                                                                b) výběrové řízení na dodavatele roušek                                                                                                        c) zajistit výměnu roušek po dvou hodinách /4-6x za směnu/                                                                      d) zajištění výdeje roušek už při vstupu do závodů /vrátnice/                                                                      e) zavedení 5minutovek pro osobní hygienu                                                                                                   f) vydání předběžného termínu pro vyřazení roušek z OOPP

1.7.2020 I letos bedeme proplácet vstup na letní koupaliště (platí v 7-8/2020) :

Vodní Ráj Jihlava, Luka n/J., Třebíč Polanka nebo Laguna, Moravské Budějovice, Dačice, Třešť Malvíny, Pelhřimov plavecký bazen, Humpolec Žabák, Havlíčkův Brod, Žďár n/S. plavecký bazen

1x měsíčně 3 vstupenky (účtenky na proplacení doručit do kanceláře ZO, příjmení, číslo člena ZO a číslo účtu)

24.6.2020 Dne 23.6.2020 setkání s vedením ALCZ : Obě strany se dohodly na nařízení celozávodní dovolené v týdnech 31/32 pro všechny závody. Dovolená bude kombinovaná ve vyjímečných případech s náhradním volnem, případě 60%. V této souvislosti projednáno téma o využití čerpání náhradního volna z přesčasových hodin u výrobních zaměstnanců po dobu odstávky a o potřebě včas imformovat zaměstnance nadřízeným o využití hodin v rámci měsíce a úprav v docházkovém systému, vždy po dohodě se zaměstnancem.

Závodní stravování - představení planovaných kroků, změn pro závod Pávov, potec.řešení pro závod Střítež - automaty

Obě strany se vzájemně dohodly na prodloužení dodatku o ostatních překážkách na straně zaměstnavatele do 31.12.2020, výše náhrady 60%. Informace o překážce 4 pracovní dny předem. Návrh kompenzace = 1 sick day pro rok 2021, bude součástí KS 2021 a hrazen 100% náhradou mzdy. Konkrétní podmínky budou specifikovány v KS 2021. Platí pro všechny zaměstnance ALZC. Tímto krokem nadošlo k redukci dalších cca 80-100 zaměstnanců.


1.6.2020  Je  mnoho dotazů, co a jak se počítá do mzdy. V sekci -DOKUMENTY- je uloženo vysvětlení výplatní pásky.

27.5.2020

Tripartita se nedohodla na podobě odpuštění sociálních odvodů firmám. Podle návrhu ministerstva práce by se tříměsíční prominutí pojistného mělo týkat malých podniků, podle zaměstnavatelů všech ohrožených. Odbory jsou naopak proti tomu, aby důchodovému systému vypadly příjmy. "Sociální systém nesmí být dodavatelem likvidity do firem. Najděme jiný kanál... Je potřeba postiženým pomoci, ale nechat vykrvácet systém důchodového pojištění je extrémně nebezpečné," uvedl předseda ČMKOS Josef Středula. Podle něj by měl být naopak tlak na banky, aby firmám "dodaly likviditu".

Zástupci odborů společně se zaměstnavateli podpořili uskutečnění Mezinárodního strojírenského veletrhu v Brně, který by se měl konat letos v říjnu. "Měl by to být ten správný moment, kdy Česká republika ukáže nejen sama sobě, ale také světu, že jsme připraveni podpořit nejenom investory, kteří přijedou vystavovat, ale dát jasnou zprávu do světa, že Česká republika a její ekonomika je v pořádku," řekl předseda ČMKOS Josef Středula. Podle vicepremiéra Karla Havlíčka (za ANO) by veletrh měl ukázat, že Česko koronavirovou nákazu rychle zvládlo a "je v plné polní". Akci označil za prestižní.

Odboráři na jednání tripartity prosadili další výjimku z nošení roušek na pracovišti. Roušky nově nebudou muset při zachování dvoumetrových rozestupů od úterý nosit zaměstnanci po dobu, kdy vykonávají práci na jednom místě. Na tiskové konferenci po zasedání vlády v pondělí 25. května to řekl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch.

"Na zasedání národní tripartity v pondělí 25. května se nám s předsedou ČMKOS Josefem Středulou podařilo přesvědčit ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha, že je vhodné zrušit povinné nošení roušek pro zaměstnance ve výrobních provozech, pokud bude dodržen odstup dva metry. Na naši stranu se přidal premiér Andrej Babiš s tím, že je to logický požadavek, když v kancelářích a na veřejnosti platí dva metry, tak proč by to nemělo platit i ve výrobních provozech. Podnět od nespokojených zaměstnanců z výroby přišel od kolegy Romana Benceho, předsedy II. ZO OS KOVO Bosch Jihlava, a proto jsme včerejší jednání tripartity využili jako přímou cestu k řešení. Podařilo se. Ministr Vojtěch to následně uvedl na tiskové konferenci," uvedl předseda OS KOVO Jaroslav Souček.

Dosud nemuseli mít roušky lidé v případě rizikové práce třetí a čtvrté třídy v zátěži teplem. Povinnost nosit ochranný prostředek dýchacích cest nebudou mít také plavčíci, trenéři a instruktoři vykonávající činnost u bazénů a dodržující odstup dvou metrů. Roušky nebudou muset mít ani řidiči vozidel veřejné dopravy, pokud nebudou v přímém kontaktu s cestujícími při jejich odbavení.

26.5.2020  POZOR na naše práva k nařizování dovolené ze strany zaměstnavatele. S dovolenou disponuje zaměstnavatel (u nás 25 dní/rok).                                                                                               Zákoník práce říká                                                                                                                                            a - pokud zaměstnavatel nařizuje dovolenou, musí informovat zaměstnance 14dní (kalendářních) dopředu                                                                                                                                                            b - informace je vždy písemnou formou a s datem nástupu dovolené                                                                                                                                                             c - pokud se nařizuje celá dovolená na kalendářní rok  , musí  jeden termín nařízené dovolené trvat deset pracovních dní v celku

26.5.2020 Anketa k zájmů o rezervaci posledního vstupu do areálu Laguna Třebíč v neděli 7.6.2020 k vyplění ZDE.
4.5.2020  Ve čtvrtek nám bylo dáno info z porady vedení  Marelli na naše požadavky předložené v KW18 : nevidíme důvod proč navyšovat ztrátu podniku, když je podepsaná dohoda na 60% to je odpověď vedení z Itálie. Je toto opravdu snaha o zachování smíru v našem závodě? Jejich odůvodnění je, že když budeme co nejdéle na 60% udržíme zaměstnance ve stavu. Proč tedy na konci Dubna bylo ukončeno 77pracovníků (2/3 agenturních a 1/3 kmenových), to jen na zamyšlenou.

29.4.2020 Od 4.5.2020 si bude možné vyzvednout poukázky v hodnotě 1500,- v kanceláři ZO ( Pávov naproti recepci)                                                                                                                                                 

  • 11.5.2020 od 12:30 do 14:30 hala F (hlavní vchod)                                                                        
  • 12.5.2020 od 13.00 do 14:30 hala D (hlavní vchod)                                                                          

Další termíny budou upřesněny. Pro vydání bude potřeba předložit kartu OS KOVO a kartu ALCZ.       

29.4.2020 Včera proběhlo jednání s vedením závodu o navýšení náhrad za měsíc 04/2020. Dle aktuálních odvolávek od zákazníků, vedení nechce k tomuto kroku přistoupit a chce dále vyplácet náhrady ve výši 60% průměrného výdělku (argument pro nepropouštění). Vedení ZO nadále trvá na zvýšení a to i třeba v modelu rozdělení navýšení v půlce měsíce (první 1/2 60% a druhá 1/2 na 70%) Vedení společnosti slíbilo propočítání a projednání s vedením Marelli.  Diskutován byl i návrh na vyplacení jednorázové mimořádné odměny pro všechny zaměstnance. I tento návrh se bude projednávat. 

V měsíci 05/2020 se bude nejspíše vyrábět jen tři dni v týdnu (PO,ÚT a ST), ČT bude využíván pro dovyrobu týdenního plánu. Nadále se bude využívat 60% náhrady mzdy. 

Množí se dotazy na vyplacení 13 mzdy --> 13plat je součásti kolektivní smlouvy a bude vyplacen v řádném termínu. Na výpočet 13 mzdy nemají vliv: překážka na straně zaměstnavatele --> ke krácení dochází při nemoci, OČR nebo neplaceném volnu v předchozím půl roce.

22.4.2020 na dnešním jednájí s vedením ALCZ byl vedením ZO předložen návrh na zvýšení náhrady mzdy z 60% na 70% na měsíc duben 2020. Další kolo tohoto jednání je 28.4.2020 a o výsledku Vás budeme informovat.

20.4.2020 zaměstnanci co jsou v rizikové skupině (nad 60let a omezená pracovní schopnost) zůstávají doma zatím za dohodnutých podmínek (60% náhrada mzdy) . Zdraví máme jen jedno.

20.4.2020 dnes se do práce vrátilo cca 200lidí a to do všech třech našich závodů. Rozjezd výroby bude postupný dle zákazníků. Vedení ZO a vedení ALCZ Vás žádá o dodržování všech bezpečnostních pokynů vydaných pro výrobu.                                                                                             V pátek 17.4.2020 naše vedení dostalo novou informaci z Magneti Marelli o zaměření se na zaměstnance s omezenou pracovní schopnosti (nemohou pracovat na nočních směnách) a zaměstnance nad 60let nepovolávat jěště do práce s důvodu ochrany před nákazou. Dnes budeme jednat o pravidlech a podmínkách tohoto nařízení. 

Pro aktivní členy naší základny (placení 1% ze mzdy) od KW18 budeme distribuovat poukázky v hodnotě 1 500Kč. Veškeré informace budou předány (nástěnky,SMS a Web).

9.4.2020 aktuální info o rozjetí výroby v ALJi, po dalším kole informací od našich zákazníků, se rozjezd  posouvá z 14.4. na 20.4.2020 a to postupně dle projektů (zákazníků). Dále v KW17 bude setkání vedení ZO a ALJi, kde se pokusíme dohodnout zvýšení procent na měsíc duben.

30.3.2020 Vedení ALCZ Jihlava vyhodnocuje informace od našich zákazníků (automobilky) o jejích prodloužení odstávek a během tohoto týdne bude své zaměstnance pomicí SMS informovat o rozjezdu výroby. S vedení sledujeme vydaná nařízení vlády pro zařazení do programu o pomoc od státu. Specialisté na tuto problematiku připravují podklady.Veškeré nové informace od vedení ALCZ zveřejníme během tohoto týdne.


17.3.2020 Aktuální informace od vedení ALCZ: naši zákazníci (automobilky) hlásí zastavení výroby a to znamená, zastavení i u nás.                                                                                                                               Mezi AL a odbory proběhla dohoda před měsícem o časovém rámci udělení 60% průměrného výdělku pro zaměstnance, které zaměstnavatel nemůže uplatnit ve výrobě a to čtyři dny předem. Krok ze strany odborů na aktuální situaci: zkrácení informační povinnsoti ze 4 na 3 dny. 

Modelový příklad - je pondělí a zaměstnavatel sděluje že nebude probíhat výroba a zaměstnance neuplatní ve výrobě. Úterý, středa a čtvrtek je za 100% průměrné mzdy a pátek dále za 60%)

13.03.2020 ZO OSKOVO ALCZ připravila pro VŠECHNY zaměstnance akci na koupi lístků na Vysočina FEST 2020. O co se jedná? 

  • Každý zaměstnanec firmy si může zakoupit až 4 lístky za zvýhodněnou cenu 950Kč
  • Člen ZO OSKOVO ALCZ  má navíc jednu ze vstupenek zvýhodněnu za cenu 750

05.03.2020 Nástěnka ZO OS KOVO na Stříteži AM byla přesunutado svačinárny

02.03.2020 Kancelář ZO OS KOVO ALCZ - nově  na Pávově proti recepci

28.02.2020 Jednání s personálním oddělením

  • Představení nového vedoucího PER ALCZ - Bohdan Souček
  • Přehled výroby na rok 2021 - 05/2020 BMW Mini F60FC, 06/2020 Tiguan PA, 11/2020 W206 a 12/2020 PSA D41, zatím vše podle plánu. Revize 06/2020 od zákazníků.
  • Reorganizace a restrukturalizace firmy do 31.3.2020.
  • Pravidla a systém pro navyšování mezd u THP, jsou daná centrálou, která rověž schvaluje návrhy. Aktuálně všechny změny pozastaveny z důvodu aktualizace související se změnou vlastníka. Info  05/2020.
  • Požadavek ZO na zaměstnavatele: zlepšení komunikace na všech úrovních managementu, informace nejsou předávány správně, zbavování se zodpovědnosti za nepopulární kroky, nutno mluvit jednotně na všech úrovních.

25.02.2020 odsouhlaseno s vedením : informace o odstavení výroby na 60% dude  kunzultováno na zaměstnance a ZO minimálně čtři dny předem. Platné do 30.6.2020.

05.02.2020 Zrušení vyplácení  mimořádných odměn za přesčasové směny, ve výši 500Kč/směna (8hod), je platná od 1.2.2020 a toto zrušení je plně v kompetenci vedení ALCZ stejně jako bylo jeho zavedení  na podzim 2019 (není součásti kolektivní smlouvy). Veškeré příplatky za odpracované přesčasové hodiny zůstávají /příplatek ve výši 35% průměrného výdělku. Zaměstnavatel může nařídit přesčas, ale jen v pracovní dny, ostatní přesčas je plně dobrovolný.  Za přesčas v SO+NE náleží příplatek ve výši 50% průměrného výdělku, pokud zaměstnanec hodiny nevybere např. náhradní volno + příplatek za práci v SO+NE - 27Kč/hod. - vše je součást kolektivní smlouvy.

Restrukturalizace ve firmě probíhá dle zákoníku práce                                                                                  1 - nabídka jiné pozice v ALCZ Jihlava, tam kde je to možné se zachováním výše mzdy                             2 - ukončení pracovního poměru dohodou s 4,5 násobkem mzdy jak je uvedeno v kolektivní smlouvě     3 - ukončení pracovního poměru výpovědí (dvou měsíční lhůta + výpočet odstupného dle opracovanách roků ve firmě)                                                                                                                            odbory jsou o tomto kroku informovány a v obou případech je uvedeno v ukončení PP                 zrušení pracovního místa (nadbytečnost)

Příspěvěk na dopravu do zaměstnání je stále platný a v létě 2019  došlo k navýšení částky a úpravě počtu kilometrů pro vznik nároku 

06.01.2020 Přejeme mnoho zdraví, štěstí a pohody v novém roce 2020 Všem našim členům a jejich rodinám.                                                                                                                                                  Děkujeme za podporu Vaše vedení ZO.