17.3.2020 Aktuální informace od vedení ALCZ: naši zákazníci (automobilky) hlásí zastavení výroby a to znamená, zastavení i u nás.                                                                                                                               Mezi AL a odbory proběhla dohoda před měsícem o časovém rámci udělení 60% průměrného výdělku pro zaměstnance, které zaměstnavatel nemůže uplatnit ve výrobě a to čtyři dny předem. Krok ze strany odborů na aktuální situaci: zkrácení informační povinnsoti ze 4 na 3 dny. 

Modelový příklad - je pondělí a zaměstnavatel sděluje že nebude probíhat výroba a zaměstnance neuplatní ve výrobě. Úterý, středa a čtvrtek je za 100% průměrné mzdy a pátek dále za 60%)

13.03.2020 ZO OSKOVO ALCZ připravila pro VŠECHNY zaměstnance akci na koupi lístků na Vysočina FEST 2020. O co se jedná? 

  • Každý zaměstnanec firmy si může zakoupit až 4 lístky za zvýhodněnou cenu 950Kč
  • Člen ZO OSKOVO ALCZ  má navíc jednu ze vstupenek zvýhodněnu za cenu 750

05.03.2020 Nástěnka ZO OS KOVO na Stříteži AM byla přesunutado svačinárny

02.03.2020 Kancelář ZO OS KOVO ALCZ - nově  na Pávově proti recepci

28.02.2020 Jednání s personálním oddělením

  • Představení nového vedoucího PER ALCZ - Bohdan Souček
  • Přehled výroby na rok 2021 - 05/2020 BMW Mini F60FC, 06/2020 Tiguan PA, 11/2020 W206 a 12/2020 PSA D41, zatím vše podle plánu. Revize 06/2020 od zákazníků.
  • Reorganizace a restrukturalizace firmy do 31.3.2020.
  • Pravidla a systém pro navyšování mezd u THP, jsou daná centrálou, která rověž schvaluje návrhy. Aktuálně všechny změny pozastaveny z důvodu aktualizace související se změnou vlastníka. Info  05/2020.
  • Požadavek ZO na zaměstnavatele: zlepšení komunikace na všech úrovních managementu, informace nejsou předávány správně, zbavování se zodpovědnosti za nepopulární kroky, nutno mluvit jednotně na všech úrovních.

25.02.2020 odsouhlaseno s vedením : informace o odstavení výroby na 60% dude  kunzultováno na zaměstnance a ZO minimálně čtři dny předem. Platné do 30.6.2020.

05.02.2020 Zrušení vyplácení  mimořádných odměn za přesčasové směny, ve výši 500Kč/směna (8hod), je platná od 1.2.2020 a toto zrušení je plně v kompetenci vedení ALCZ stejně jako bylo jeho zavedení  na podzim 2019 (není součásti kolektivní smlouvy). Veškeré příplatky za odpracované přesčasové hodiny zůstávají /příplatek ve výši 35% průměrného výdělku. Zaměstnavatel může nařídit přesčas, ale jen v pracovní dny, ostatní přesčas je plně dobrovolný.  Za přesčas v SO+NE náleží příplatek ve výši 50% průměrného výdělku, pokud zaměstnanec hodiny nevybere např. náhradní volno + příplatek za práci v SO+NE - 27Kč/hod. - vše je součást kolektivní smlouvy.

Restrukturalizace ve firmě probíhá dle zákoníku práce                                                                                  1 - nabídka jiné pozice v ALCZ Jihlava, tam kde je to možné se zachováním výše mzdy                             2 - ukončení pracovního poměru dohodou s 4,5 násobkem mzdy jak je uvedeno v kolektivní smlouvě     3 - ukončení pracovního poměru výpovědí (dvou měsíční lhůta + výpočet odstupného dle opracovanách roků ve firmě)                                                                                                                            odbory jsou o tomto kroku informovány a v obou případech je uvedeno v ukončení PP                 zrušení pracovního místa (nadbytečnost)

Příspěvěk na dopravu do zaměstnání je stále platný a v létě 2019  došlo k navýšení částky a úpravě počtu kilometrů pro vznik nároku 

06.01.2020 Přejeme mnoho zdraví, štěstí a pohody v novém roce 2020 Všem našim členům a jejich rodinám.                                                                                                                                                  Děkujeme za podporu Vaše vedení ZO.